7.12.2013 - Výroční Valná Hromada SDH Kralovice 2013

7. prosince 2013 od 17:00 hodin

proběhla na hasičské zbrojnici v Kralovicích

Výroční valná hromada SDH Kralovice 2013

 

Při zahájení VVH 2013 velitelem Františkem Lüftnerem bylo vzpomenuto minutou ticha na člena sboru a to na pana Františka Červenku, který naše řady opustil.

Byla jim vzdána pocta jak členy sboru tak všemi hosty.

Byli představeni pozvaní hosté za městský úřad Kralovice pan Jiří Soukup, PČR obvodní oddělení Kralovice – pan Petr Kabát, rybářský svaz ČR – pan Šrámek, zástupce ZŠ Kralovice – paní Václava Kozlová, SDH Dolní Hradiště, SDH Hradecko, SDH Výrov-Hadačky, SDH Kozojedy.

Program výroční valné hromady byl :

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové komise
  3. Zpráva o činnosti a hospodaření sboru za rok 2013 a návrh plánu činnosti na rok 2014
  4. Zpráva vedoucí mládeže
  5. Zpráva kontrolní a revizní rady
  6. Předání hasičských vyznamenání
  7. Diskuse
  8. Usnesení a závěr

Proběhlo předání hasičských vyznamenání :

Medaile za Zásluhy   – panu Václavu Rédlovi, Václavu Brůhovi

Madaile za věrnost 10let panu Ladislavu Benešovi, Josefu Urbanovi ml.

Stužek za věrnost 20 let - panu Zdeňku Kuchařovi

Stužek za věrnost 40 let - panu Vlastimilu Vaňourkovi

Pamětní list – panu Ingo Schmit

Zástupci SDH Kozojedy předali peněžní dar mladým hasičům. Děkujeme…

Závěrečná slova přednesl za OSH Plzeň sever pan Milan Štefl.

Pro pozvané hosty a členy bylo připraveno pohoštění a k poslechu a tanci hrála kapela Procházka Band.

Děkujeme všem členům za příkladnou a obětavou činnost v roce 2013.

Všem hostům a členům sboru přejeme mnoho štěstí, zdraví a životní pohody v nadcházejícím roce 2014. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« zpět

Evidence pálení

Po kliknutí na odkaz budete přesměrováni na stránky paleni.izscr.cz, kde můžete jednoduše v mapě vybrat přesné místo Vámi nahlašovaného pálení. Informace o Vámi zadaném pálení budou automaticky přenášeny na operační středisko HZS Plzeňského kraje.

V případě, že nemáte možnost zadat pálení tímto způsobem, můžete jako náhradní způsob volat telefonní číslo 950 310 130.

hasicikralovice.cz

Kontaktujte nás

Žatecká 503, 331 41 Kralovice

hasicikralovice@hasicikralovice.cz

Sdílejte s námi

Facebook       Youtube