13.12.2013 - Předání sbírky v Dětském domově v Žatci

Dne 13.12.2013 jsme odvezli první část sbírky, kterou jsme organizovali u SDH Kralovice. Do Dětského domova v Žatci jsme odvezli celkem 5 beden různých hraček. Vřele nás přivítala  paní ředitelka DD Žatec  Mgr. Lenka Woloszczuková, které jsme vybrané hračky předali. Paní ředitelce jsme řekli, jak jsme se do sbírky přidali a jaké kroky nás k tomu vedli. Paní ředitelka byla velice vstřícná a popsala nám, jak dětský domov funguje a jak se starají o svěřené děti.

Podotkla: „ Jsme dočasný domov pro 87 dětí. Slůvko dočasný je velmi důležité. Děti u nás totiž skutečně jsou umístěny dočasně, do doby, než se o ně rodiče zase mohou začít starat. Rodiče, kteří jsou ochotni zapracovat na změně svých životních podmínek tak, aby si své děti mohli vzít co nejdříve domů, podporujeme. Společnými jednáními s orgány sociálně právní ochrany dětí a neziskovými organizacemi ze sféry sociálních služeb pomáháme k návratu jejich dětí do rodiny. Někdy se to i podaří. A někdy, bohužel, ne. Proto se stává, že z dočasně umístěných dětí nám před očima vyrostou mladí dospělí, kteří mají hodně ztížený start do samostatného života. Těm poskytujeme výchovu, vzdělání, náklonnost a trénink praktických dovedností pro každodenní realitu samostatného bydlení – umí si nakoupit, uvařit, vyprat, vyžehlit, vědí, co stojí potraviny, hygienické potřeby a základní oblečení. Protože bydlí v bytech, kde nejsou uklízečky a kuchařky, mají tyto praktické věci dobře zvládnuté, což může být určitým zdrojem rovnováhy.“

Dětský domov v Žatci se stará o 87 dětí ve věku 2-18 let, mohou u nás zůstat dle zákona až do 26 let věku, pokud studují. Mají k dispozici celkem 11 bytů, ve kterých bydlí všech 87 dětí. Z toho je 6 bytů umístěno v nájemních domech mezi běžnou populací. Život dětí v bytech je velmi podobný životu v běžné rodině. V každém bytě žije jedna rodinná skupina čítající maximálně 8 dětí. Slůvko „rodinná“ je sice trošku nadsázkou, ale ne zas tak velkou, protože pospolu žijí početní sourozenci. Kritériem rozdělení dětí do bytů není totiž jejich věk nebo pohlaví, ale výhradně sourozenecké vazby; máme hodně sourozeneckých čtveřic, pětic i šestic, takže v jednom bytě skutečně žijí děti z jedné až dvou rodin. 

Děti se účastní všeho: přípravy jídel, vaření, nakupování a zacházení s penězi, praní, žehlení a běžného úklidu domácnosti. Není tu žádná teta kuchařka, ale děti vaří spolu s tetou vychovatelkou, není tu žádná vedoucí školní jídelny, která objedná a nakoupí potraviny, ale děti s tetou nebo samy nakoupí v samoobsluze, a tak se učí vyjít s penězi, poznávají jejich hodnotu. Neuklízí teta uklízečka, ale děti samy se podělí o mytí nádobí, vysávání, vytírání. Doslova - co si kdo nadrobí, to si taky uklidí. Ani pradlena by se tu neuživila - děti umí prádlo roztřídit, vyprat v automatické pračce a pak pověsit, ti starší i vyžehlit. Společně s ostatními rodinami se podílí na úklidu v domě. A co je nejdůležitější - u dětí se nestřídá personál, ale mají své stálé tety. Proto je možné, aby se mezi nimi vytvořily hlubší vztahy a citové pouto, bez kterého žádná výchova není příliš účinná. Děti jsou vedené k různým sportovním aktivitám.

Dětský domov zajišťuje základní zaopatření z rozpočtu přiděleného zřizovatelem.

Ale jak řekla paní ředitelka Mgr. Lenka Woloszczuková, můžeme dětem sebelépe vycházet vstříc, ale stále platí, že mámu s tátou, jejich láskyplnou péči, pochopení a podporu nikdo a nic nenahradí. 

Za všechny členy SDH Kralovice, a za všechny co se na sbírce podíleli, přejeme všem dětem a personálu DD v Žatci krásné prožití Vánočních svátku a šťastný nový rok 2014.                                                                                           

 Čerpáno z osobního setkání a z webových stránek DD Žatec.

                                                                                                         http://www.ddzatec.wm.cz/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek

CZENDE