2.12.2011 - Výroční valná hromada SDH Kralovice

 

 

Dne 2. prosince 2011 od 19:00 hodin

proběhla na hasičské zbrojnici v Kralovicích

Výroční valná hromada SDH Kralovice 2011

 

 

 

 

 

Výroční valné hromady se zúčastnilo celkem 35 členů sboru a 30 hostů.

Při zahájení VVH velitelem Františkem Lüftnerem bylo vzpomenuto na dva členy sboru a to na pana VáclavaŠťáhlavského, který naše řady opustil 1.4.2011 a paní Marii Kuchařovou, která opustila naše řady 30.4.2011. Byla jim vzdána pocta všemi přítomnými minutou ticha.

 

Byli představeni pozvaní hosté za městský úřad Kralovice paní Marie Jíchová, OSH – pan Milan Štefl a Robert Kučera ( SDH Nýřany ), HZS PK stanice Plasy - pan Štefan Livinka, PČR obvodní oddělení Kralovice – pan Petr Kabát a František Švec, rybářský svaz ČR – pan František Bouzek, pan Vašmucius, zástupce ZŠ Kralovice – paní Dana Duxová, SDH Dolní Hradiště, SDH Kopidlo, SDH Hradecko, SDH Výrov-Hadačky, SDH Kozojedy.

 

Program výroční valné hromady byl :

 

  1. Volba Návrhové komise

  2. Projev o činnosti SDH Kralovice 2011 – Starosta SDH Kralovice Jiří Sklenář

  3. Návrh plánu činnosti

  4. Projev o činnosti Soptíků a Plamínku Kralovice – vedoucí mládeže Renata Kozová

  5. Zpráva o činnosti kontrolní a revizní komise

  6. Předání vyznamenání

  7. Diskuse

  8. Návrh usnesení

  9. Závěrečné slovo

  10. Volná zábava

 

 

Proběhlo i předání:

Vyznamenáníza mimořádné zásluhy - panu Karlu Kuchařovi s.t.

Čestné uznání Krajského sdružení hasičů - panu Jiřímu Sklenářovi.

Stužek za věrnost 50let – panu Václavu Rédlovi,

Stužek za věrnost 40let panu Jaroslavu Stančovi, panu Ladislavu Vebrovi, Jiřímu Sklenáři.

Stužek za věrnost 10let – Jiřímu Havlovi.

Dále byly předány odznaky odbornosti Hasič III.stupně - Janu Marxovi, Renatě Kozové, Jiřímu Brunclíkovi a Petrovi Malému.

Životní jubileum oslavil pan Šebek – 85 let, přejeme mnoho zdraví štěstí a životní pohody.

 

Pro pozvané hosty a členy bylo připraveno pohoštění a k poslechu a tanci hrál pan Žákovec.

 

Děkujeme všem členům za příkladnou a obětavou činnost v roce 2011.

Všem hostům a členům sboru přejeme mnoho štěstí, zdraví a životní pohody v nadcházejícím roce 2012.

zpět "Menu Akce sboru 2011"           zpět "Akce sboru rok"               zpět "Úvodní stránka" 
 
 
 
 
 
 
 

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek

CZENDE