2.12.2016 Valná hromada SDH Kralovice 2016

2. prosince 2016 od 19:00 hodin

proběhla na hasičské zbrojnici v Kralovicích

Valná hromada SDH Kralovice 2016

  Při zahájení VVH 2016 velitelem Františkem Lüftnerem bylo vzpomenuto minutou ticha na členy sboru a to na pana Vladimíra Polívku – 30.3.2016, Karla Kuchaře - 3.5.2016, kteří naše řady opustili.   Byla jim vzdána pocta jak členy sboru, tak všemi hosty.

  Byli představeni pozvaní hosté. Starosta města Kralovic pan Ing. Rudolf Salfický, HZS Pk – v.z. Lukáš Babor, OSH Plzeň sever  - Alena Foldová, OSH Plzeň sever – 2. náměstek OSH Luděk Ekstein, PČR – npor. Mgr. Petr Kabát a PČR obvodní oddělení Kralovice – Víťa Charvát, Kralovická Zemědělská a.s. – pan Ing. Jaroslav Bulín, rybářský svaz ČR – pan Vladimír Polívka, zástupce ZŠ Kralovice – Mgr. Miroslava Kronďáková, ZZS Pk – Marcela Knedlíková. Zástupci okrsku Kralovice - SDH Dolní Hradiště, SDH Kopidlo a sám za sebe – Petr Zábranský, SDH Trojany, SDH Kozojedy a z ostatních okrsků zástupci - SDH Vejprnice SDH Kožlany, pan Král.

 

Program výroční valné hromady byl :

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise

3. Zpráva o činnosti a hospodaření sboru za rok 2016

4. Zpráva vedoucí mládeže

5. Zpráva kontrolní a revizní rady

6. Návrh činnosti na rok 2017

7. Předání hasičských vyznamenání

8. Diskuze

9. Usnesení

10. Závěrečné slovo starosty města a závěr VH SDH Kralovice 2016

 

Proběhlo předání hasičských vyznamenání.

 

Jaromíru MUDROVI             - věrnostní stužku za 60 let obětavé práce v SH ČMS

Zdeňkovi LAVIČKOVI          - věrnostní stužku za 30 let obětavé práce v SH ČMS

Renátě KOZOVÉ                  -věrnostní stužku za 10 let obětavé práce v SH ČMS

Lukášovi BABOROVI          -věrnostní stužku za 10 let obětavé práce v SH ČMS

Jiřímu BRUNCLÍKOVI         -věrnostní stužku za 10 let obětavé práce v SH ČMS

 

Ing. Františkovi LÜFTNEROVI – medaili SH ČMS Za mimořádné zásluhy

  Pro pozvané hosty a členy bylo připraveno pohoštění a k poslechu a tanci hrála kapela. Děkujeme všem členům za příkladnou a obětavou činnost v roce 2016.

  Všem hostům a členům sboru přejeme mnoho štěstí, zdraví a životní pohody v nadcházejícím roce 2017. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek

CZENDE