Akustická zkouška sirén

 Akustická zkouška sirén:

 poznáme skutečný poplach?


 

Právě proběhla na celém území České republiky zkouška sirén.Probíhá tak na celém území ČR, podle vyhlášky ministerstva vnitra už od roku 2002. Každou první středu v měsíci, musí proběhnout akustická zkouška sirén. Mnohým lidem tato pravidelná zkouška vadí, ale hasiči se všemi osobami zabývajícími se civilní ochranou je vychvalován. Je to jediná možnost, jak pravidelně kontrolovat jejich technický stav. V případě ohrožení by bylo pochopitelně pozdě. Varovných signálů sirén je však více a díky zkouškám se zdá, že jsou vůči nim lidem odolní a příliš je nevzrušují. Poznáme však v onu chvíli skutečný poplach, abychom se stačili včas ukrýt? Přiznám se bez mučení, že já je neznám, a tak jsem si je vyhledal a pokouším se tak dohnat tuto mizernou mezeru ve vzdělání, která může zachránit život. Pojďte do toho se mnou. I když chápu, že to pro mnohé bude nudné téma, ale věřte, že je nutné. Co takové povodně, vichřice? I zde se sirény používají.

 


Všeobecná výstraha

Od 1. listopadu 2001 byl na území České republiky zaveden jediný varovný signál, a to signál „Všeobecná výstraha“ pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události.

Signál má podobu kolísavého tónu sirény po dobu 140 vteřin a může být vysílán 3x po sobě v přibližně tříminutových intervalech . Po tomto signálu bezprostředně následuje mluvená tísňová informace, kterou se sdělují obyvatelstvu údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již nastalé mimořádné události a opatření k ochraně obyvatelstva. K poskytování této tísňové informace se využívá i koncových prvků varování, které jsou vybaveny modulem pro vysílání hlasové informace, a všech hromadných sdělovacích prostředků Českého rozhlasu – Radiožurnál, místní rozhlas a v TV – ČT 1.

 Elektrická (rotační) siréna

 

  Elektronická (mluvící) siréna

 


 Požární poplach

Dalším signálem (nikoliv varovným), který sirény mohou vysílat je „Požární poplach“, který slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (z toho 25 sec. houkání 10 sec. vypnuto a znovu 25 sec houkání)

Elektrická (rotační) siréna

3-poplach_rotacni

Elektronická (mluvící) siréna

 2-poplach_elektronicka

  


 Kontrola funkčnosti JSVV

včetně koncových prvků varování (jak stanovuje vyhláška MV č.380/2002 Sb.), se provádí každou první středu v měsíci ve 12.00 hodin (je stanoven čas 12,00 – 12,15 hod). Jedná se o tzv. akustickou zkoušku sirén - je vysílán signál ve tvaru nepřetržitého tónu sirény po dobu 140 sekund. Vzhledem k tomu, že dosud není tento systém vybaven zpětnou diagnostikou, dozví se vyrozumívací centrum o tom, že některá siréna není funkční pouze na základě hlášení starosty obce. Proto je v tomto směru důležitá spolupráce HZS kraje a starostů obcí, kteří mají ze zákona povinnost zabezpečit varování obyvatel obce. O konání zkoušky sirén je obyvatelstvo, nejčastěji v předstihu jednoho dne, informováno v hromadných sdělovacích prostředcích.Na území ČR, se můžete také někdy setkat s tzv. sirénami s hlášením, které vám usnadní orientaci při případném poplachu. Rozhodně také doporučuji jejich přečtení a nastudování.

Zkušební tón elektrická (rotační) siréna

6-zkouska_rotacni

Zkušební tón elektronická (mluvící) siréna

 Zkouska_ens

 


Obsah verbálních informací vysílaných v el. a bezdrátových rozhlasových sirén:

verbální informace č. 1

Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén.“

Zkouška sirén


verbální informace č. 2

Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha.“

Všeobecná výstraha


verbální informace č. 3

Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny. Ohrožení zátopovou vlnou. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny.“

Nebezpečí zátopové vlny


verbální informace č. 4

Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie. Ohrožení únikem škodlivin. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie.“

Chemická havárie


verbální informace č. 5

Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie. Ohrožení únikem radioaktivních látek. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie.“

Radiační Havárie


verbální informace č. 6

Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu.“

Konec poplachů


 verbální informace č. 7

Požární poplach, požární poplach, požární poplach. Svolání hasičů, svolání hasičů. Byl vyhlášen požární poplach, požární poplach..“

Svolání hasičů 

 Přejme si jen, abychom výše uvedené zvuky sirén nikdy nemuseli slyšet. A nechť raději zůstaneme u pouhé zkoušky sirén. Už jen při samotném zvuku akustické zkoušky běhá mráz po zádech.

 

 čerpáno z: http://petrcihak.blog.idnes.cz/c..

 inspirace čerpána od http://www.hzscr.cz

 

 

 

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek

CZENDE