Ing.arch.Hanuš Zápal

Asi si budete ptát proč na našich webovích stránkách Hasičů Kralovice Zmiňujeme Ing.arch.Hanuše Zápala? Odpověď je velice jednoduchá! Ač při hledání na internetu jsem našel o Ing.arch.Hanušovi Zápalovi mnoho materiálů bohužel jen jeden odkaz byl spojován s naším sborem dobrovolných hasičů. A to v pořadu Šumný Rakovník   v 17:20 minutě, kde je o tomto významném architektovi pojednáváno a tímto bychom ho zařadily do historie která náš hasičský sbor v Kralovicích významně ovlivnila. A to tím, že byl architektem který se nejen zapřičinil o znovu obnovení Mariánské Týnice, ale hlavně navrhl plány hasičského domu v Kralovicích který byl slavnostně otevřen a předán 28.5.1953. Dscn3925

Ing.arch.Hanuš ZÁPAL

  

 

     narozen :   7. února 1885

                                                 v Krašovicích u Dolní Bělé

 

     zemřel :     28. listopadu 1964

                                          v Kralovicích

 

 

Byl český architekt, který je považovaný za nejvýznamnější osobnost západočeské architektury 20.století.

Vystudoval reálku v Rakovníku a poté architekturu na České technice v Praze u profesora Josefa Schulze, kterou dokončil v roce 1909. V letech 1908 až 1099 pracoval v kanceláři profesora Jana Kouly. Poté pracoval pro architekty Antonína Balšánka a Bedřicha Bendelmayera. V roce 1910 Hanuš Zápal začal pracovat pro město Plzeň, ve 20. letech se stal vrchním stavebním komisařem a následně technickým radou. V roce 1931 odešel do výslužby na vlastní žádost pro zdravotní potíže. Pochován je v Rakovníku.

 

Krátce z jeho tvůrčí práce: 

Projekt Obchodní akademie na Masarykově nám.
Vyprojektoval řadu školních budov nejen v Plzni, ale i v okolí.
Plzeňské krematorium
Zasloužil se o záchranu Mariánské Týnice

Více naleznete na http://cs.wikipedia.org

 

Nejvýraznější jsou jeho zásluhy o záchranu a obnovu Santiniho stavby poutního místa v Mariánské Týnici u Kralovic. V roce 1919 Hanuš Zápal uveřejnil v časopisu Plzeňsko článek Pomozte zachránit Mariánskou Tejnici, v roce 1921 studii Mariánská Tejnice u Kralovic. Podílel se významně na záchranných pracích této památky, od roku 1937 řídil její opravu. Pod jeho vedením byl mimo jiné obnoven západní ambit, krov i krytina nad probošstvím , provizorně přikryty věže a opraven presbytář kostela. Hanuš Zápal vedl záchranné práce až do roku 1952.
Slavnostním výkopem dne 13.6. 1934 byla zahájena stavba českobratrského kostela v Kralovicích podle projektu arch. Zápala, který byl vybrán ze tří návrhů. 21.října 1934 byl kostel dokončen a slavnostně otevřen. Soubor budov ovládá hmota kostela s vysokým trojúhelným štítem a s přisazenou věží z režného červeného cihelného zdiva a měděným plechem krytou jehlanovou střechou zvonice. Na opačné straně je ke kostelu připojen nízký objekt fary. Tímto hmotovým řešením je soubor budov zdařile včleněn mezi okolní drobnější zástavbu. V posledních letech bylo plzeňským Památkovým ústavem několik staveb Hanuše Zápala navrženo na prohlášení nemovitými kulturními památkami. Budova bývalé Vyšší hospodářské školy a tzv. Mrakodrap v Plzni a českobratrský kostel v Kralovicích jsou již státem chráněnými památkami.

Dne 7.září 1996 byla Ing. arch. Hanuši Zápalovi, nejvýznamnější osobnosti západočeské architektury 20. století, v kostele Panny Marie v Mariánské Týnici u Kralovic slavnostně odhalena pamětní busta.

Odkazy na pořad Šumná města - Šumný Rakovník od České televize

 

http://www.ceskatelevize.cz

v čase 17:20 minuta

    Prameny a literatura :

                                           www.wikipedia.com

http://rictep.sweb.cz/soubory-architekti/zapal.htm

                                                                                         http://zapaleni.sweb.cz/architekti.htm


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek

CZENDE