Vyprošťování 2018

Novinky na webu

Vzpomínka

28.11.2018

Dnes je to 54 let co zemřel arch.Ing.Hanuš Zápal. Proč zmiňujeme tuto osobnost západočeské architektury se dozvíte v článku který naleznete " ZDE Mimochodem i architekt který navrhnul naší Hasičskou zbrojnici.


Vzpomínka

28.11.2018

Dnes je to 54 let co zemřel arch.Ing.Hanuš Zápal. Proč zmiňujeme tuto osobnost západočeské architektury se dozvíte v článku který naleznete " ZDE Mimochodem i architekt který navrhnul naší Hasičskou zbrojnici.


Top listIng.arch.Hanuš Zápal

Asi si budete ptát proč na našich webovích stránkách Hasičů Kralovice Zmiňujeme Ing.arch.Hanuše Zápala? Odpověď je velice jednoduchá! Ač při hledání na internetu jsem našel o Ing.arch.Hanušovi Zápalovi mnoho materiálů bohužel jen jeden odkaz byl spojován s naším sborem dobrovolných hasičů. A to v pořadu Šumný Rakovník   v 17:20 minutě, kde je o tomto významném architektovi pojednáváno a tímto bychom ho zařadily do historie která náš hasičský sbor v Kralovicích významně ovlivnila. A to tím, že byl architektem který se nejen zapřičinil o znovu obnovení Mariánské Týnice, ale hlavně navrhl plány hasičského domu v Kralovicích který byl slavnostně otevřen a předán 28.5.1953. Dscn3925

Ing.arch.Hanuš ZÁPAL

  

 

     narozen :   7. února 1885

                                                 v Krašovicích u Dolní Bělé

 

     zemřel :     28. listopadu 1964

                                          v Kralovicích

 

 

Byl český architekt, který je považovaný za nejvýznamnější osobnost západočeské architektury 20.století.

Vystudoval reálku v Rakovníku a poté architekturu na České technice v Praze u profesora Josefa Schulze, kterou dokončil v roce 1909. V letech 1908 až 1099 pracoval v kanceláři profesora Jana Kouly. Poté pracoval pro architekty Antonína Balšánka a Bedřicha Bendelmayera. V roce 1910 Hanuš Zápal začal pracovat pro město Plzeň, ve 20. letech se stal vrchním stavebním komisařem a následně technickým radou. V roce 1931 odešel do výslužby na vlastní žádost pro zdravotní potíže. Pochován je v Rakovníku.

 

Krátce z jeho tvůrčí práce: 

Projekt Obchodní akademie na Masarykově nám.
Vyprojektoval řadu školních budov nejen v Plzni, ale i v okolí.
Plzeňské krematorium
Zasloužil se o záchranu Mariánské Týnice

Více naleznete na http://cs.wikipedia.org

 

Nejvýraznější jsou jeho zásluhy o záchranu a obnovu Santiniho stavby poutního místa v Mariánské Týnici u Kralovic. V roce 1919 Hanuš Zápal uveřejnil v časopisu Plzeňsko článek Pomozte zachránit Mariánskou Tejnici, v roce 1921 studii Mariánská Tejnice u Kralovic. Podílel se významně na záchranných pracích této památky, od roku 1937 řídil její opravu. Pod jeho vedením byl mimo jiné obnoven západní ambit, krov i krytina nad probošstvím , provizorně přikryty věže a opraven presbytář kostela. Hanuš Zápal vedl záchranné práce až do roku 1952.
Slavnostním výkopem dne 13.6. 1934 byla zahájena stavba českobratrského kostela v Kralovicích podle projektu arch. Zápala, který byl vybrán ze tří návrhů. 21.října 1934 byl kostel dokončen a slavnostně otevřen. Soubor budov ovládá hmota kostela s vysokým trojúhelným štítem a s přisazenou věží z režného červeného cihelného zdiva a měděným plechem krytou jehlanovou střechou zvonice. Na opačné straně je ke kostelu připojen nízký objekt fary. Tímto hmotovým řešením je soubor budov zdařile včleněn mezi okolní drobnější zástavbu. V posledních letech bylo plzeňským Památkovým ústavem několik staveb Hanuše Zápala navrženo na prohlášení nemovitými kulturními památkami. Budova bývalé Vyšší hospodářské školy a tzv. Mrakodrap v Plzni a českobratrský kostel v Kralovicích jsou již státem chráněnými památkami.

Dne 7.září 1996 byla Ing. arch. Hanuši Zápalovi, nejvýznamnější osobnosti západočeské architektury 20. století, v kostele Panny Marie v Mariánské Týnici u Kralovic slavnostně odhalena pamětní busta.

Odkazy na pořad Šumná města - Šumný Rakovník od České televize

 

http://www.ceskatelevize.cz

v čase 17:20 minuta

    Prameny a literatura :

                                           www.wikipedia.com

http://rictep.sweb.cz/soubory-architekti/zapal.htm

                                                                                         http://zapaleni.sweb.cz/architekti.htm


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | registrace | podmínky | mapa stránek

CZENDE