Doma bezpečně

Publikace "Doma bezpečně" (PDF) je určena pro širokou veřejnost. Jsou v ní uvedena doporučení nejen pro orgány bytových družstev a společenství vlastníků, ale i pro vlastníky a obyvatele bytových i rodinných domů. Má napomoci orientovat se ve spleti právních a technických předpisů, srozumitelně a stručně upozornit na možná rizika a nebezpečí spojená s „bydlením“. Upozorňuje na nejčastější chyby, kterých se každý občas dopouští, byť v dobré víře nebo z neznalosti, ale které mohou mít tragické důsledky.

Požární bezpečnost objektů pro bydlení a ubytování představuje početně největší samostatnou oblast požární ochrany a dotýká se prakticky všech obyvatel naší republiky. Požáry bytového fondu jsou také z hlediska statistického sledování dlouhodobě na prvních místech jak z hlediska četnosti, tak často i počtu zraněných či usmrcených osob. U každého osmého bytového požáru jsou evidovány následky na zdraví nebo přímo úmrtí osob.

Česká asociace hasičských důstojníků ve spolupráci s Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR chce touto publikací přispět k tomu, aby domov byl pro každého nejen moderním, komfortním a útulným místem, ale také místem pro klidný a bezpečný život.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek

CZENDE