Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu


Co se učíme

tísňová čísla
technické prostředky
hasící přístroje
uzlování
optické signály
likvidace nebezpečného hmyzu                                                                                                                                         ohniště - rozdělení

Zábava - omalovánky

Zábava - vystřihovánkyMĚSTO KRALOVICE

Original-v-gif-vyhlazeny

Novinky

Soutěž v Kralovicích + Soptíci v Praze

6.10.2019

Foto z domácí soutěže v Kralovicích kde se předvedli Soptíci, Plamínci a Mladí hasiči a ukázka Soptíků na Praze-Žižkov ZDE.

Foto z Letin, Vysoké Libyně, Nečtin a Manětína!

29.9.2019

Fotky z dřívějších ukázek v Letinech, Vysoké Libyni, Nečtinech a Manětíně jsou umístěny ZDE.

Projekt pomáhej beze strachu!

17.7.2019

Informace + foto z našeho letošního projektu Pomáhej beze strachu! ZDE.

Ukázky Soptíků v Kralovicích a Letinech.

7.7.2019

Foto z ukázek Soptíků 5. a 6. července jsou ZDE

Nové fotky z Mariánských Lázní

30.6.2019

Foto pořadatelů z akce Mezi nebem a zemí ZDE.

Ukázka v Hlohovicích

30.6.2019

Na foto z ukázky Soptíků v Hlohovicích 29.6.2019 se můžete podívat ZDE.

Ukázka Soptíků v Mariánských Lázních

23.6.2019

Dne 22.6.2019 se Soptíci prezentovali na akci Mezi nebem a zemí v M.L. Podívejte se na naše fotky 
a na fotky pořadatelů

Soustředění Mladých hasičů Svárožná

23.6.2019

Foto ze soustředění Mladých hasičů 14.-16. června 2019 je ZDE.

Toplist 2Společné akce 2017

Akční den záchranáře 2017

Akční dny záchranáře pro děti z kralovických škol

V závěru roku 2017 se členové hasičského sboru v Kralovicích rozhodli uspořádat pro kralovické děti akční dny záchranáře s názvem „MLADÝ SPORTOVEC, sportem ke zvládání krizových situací a bezpečnému přežití“ 

 

Cílem projektu bylo u školní mládeže z našeho města zvýšení jejich branných technických a fyzických dovedností, praktických návyků v oblasti zdravotnického záchranářství a sebezáchrany tak, aby jim tyto návyky pomohly zvládnout možné krizové situace, které je v životě mohou potkat.

Projekt byl směřován na mladistvé a děti, které navštěvují Základní školu praktickou Kralovice, Základní školu Kralovice, Mateřskou školu Kralovice a dále na členy našeho kroužku mladých hasičů.

Akční den byl sestaven tak, aby si všichni účastníci vyzkoušeli překonávání umělých překážek, orientaci ve tmě, poskytování neodkladné resuscitace (masáž srdce, zástava krvácení), správné chování a efektivní únik ze zakouřených prostor při bytovém požáru a nácvik likvidace malého požáru za použití přenosných vodních hasicích přístrojů. Pro zvýšení fyzických schopností a pohybových dovedností byl pro účastníky připraven soubor sportovně technických disciplín požárního sportu. 

Celkem se této akce zúčastnilo 173 dětí a celý projekt byl všemi stranami a to jak samotnými dětmi, zapojenými instruktory i pedagogickým dozorem hodnocen velice pozitivně. Děti se aktivně zapojovaly do všech disciplín a prováděné činnosti je velice bavily. Díky specifickému prostředí hasičské stanice žáci kralovických škol získali dovednosti, znalosti a návyky které jsou velice jedinečné a autentické. Všechny disciplíny byly voleny tak, aby byly u dětí vytvořeny návyky směřující k úniku z nebezpečných, život ohrožujících prostorů a jejich sebezáchraně v situacích, které je mohou v životě potkat.  

Na sportovním stanovišti byly upevňovány efektivní techniky překonávání umělých překážek a nácvik samostatného pohybu bez použití zraku a za pomoci druhé osoby. Vše bylo simulováno jako prostředí ztíženého pohybu ve zřícených budovách s nutností výběru nejvhodnější únikové cesty.

Velice atraktivní bylo pro děti další stanoviště pohybu osob v zakouřené místnosti. To bylo určeno k nácviku orientace za snížené viditelnosti a přítomnosti kouře v hořícím bytě nebo např. při živelné katastrofě či v prostorách napadených teroristy těsně po výbuchu. K navození autentického prostředí byl na tomto stanovišti k zakouření místnosti použit výrobník mlhy vytvářející umělý, zdraví neškodný divadelní kouř. Děti se zde naučily správné taktice pohybu v takových podmínkách a osvojily si zásady orientace v situacích, kde se nemohou spoléhat jen na zrakové vjemy. Součástí výcviku na tomto stanovišti bylo přezkoušení z orientace a úniku z těchto prostor.

Dalším místem, kde si děti osvojovaly praktické návyky a dovednosti bylo požární stanoviště. Zde probíhal teoretický a praktický výcvik použití přenosných hasicích přístrojů. Děti se naučily správným způsobem používat hasicí přístroj a efektivně formou hry hasit případný požár menšího rozsahu.

Na tomto stanovišti byla použita souprava cvičných hasicích přístrojů, které se dají opakovaně
a svépomocí plnit vodou, což výrazným způsobem celý výcvik zlevnilo. Tato disciplína patřila mezi nejatraktivnější a děti si hašení velice užívaly. Pro doplnění byla možnost vyzkoušet si také stříkání ruční džberovou stříkačkou. Ovládání hasicího přístroje překvapivě dětem nečinilo žádné problémy a systém aktivace přístroje rychle pochopily i děti mladší nebo děti s hendikepem.  

Předposledním místem našeho projektu byl nácvik zdravotnických dovedností první pomoci a neodkladné resuscitace který byl prováděn na plyšových hračkách. Zde byly procvičovány dovednosti typu masáže srdce, zástavy krvácení a správné techniky obvazování.  Všechny děti se též procvičily v praktickém obvazování poranění při vniknutí cizího tělesa do těla zraněného.

Na posledním, stanovišti byly zdokonalovány znalosti čísel tísňového volání, s dětmi byl prováděn nácvik rychlého oblékání dětských hasičských uniforem na čas a prováděny didaktické hry a malování, jejichž cílem bylo rozpoznávání uniforem záchranných složek a správné přiřazení jejich vybavení konkrétním příslušníkům těchto složek.

Celá akce byla pro všechny děti velice přínosná a mnozí si technické prostředky, taktické postupy sebezáchrany a speciální vybavení vyzkoušeli poprvé v životě. Na tento Akční den záchranáře se děti moc těšily a přímo na místě, v hasičské zbrojnici si všechny prováděné disciplíny velice užily. 

Tuto akci navštívily dětské skupiny různého věku a rozdílných typů škol. Všechny děti ale zadané úkoly plnily s nadšením a veškeré disciplíny Akčního dne záchranáře zvládly na výbornou. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

9.9. soutěž Kralovice

Další fotografie naleznete na těchto odkazech:

Hasiči Kralovice

a

j.babor.rajce.idnes.cz


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek | výměna odkazů