Svatý Florián

Kde pálí ohně žár a vzrůstá hřích a svár,

pomocník je nám dán,svatý Florián" 

svatý Florián v Kralovicích

sošku svatého Floriána jsme obdržely na XII. ročníku soutěže hasičských družstev o Pohár starosty města Kralovice dne 3.září 2011 od našich přátel z Bělé pod Radbuzou. Dne 5.5.2012 sekonala v Bělé nad Radbůzou 1. celodiecézní (celokrajská) pouť hasičů ke svatému Florianovi. Při mši svaté kterou celebroval Plzeňský biskup Mons. František Radkovský, byl svatý Florián vysvěcen. Při Hasičském dnu 2012 dne 23.6.2012 byla slavnostně odhalena soška svatého Floriána. Slavnostní odhalení společně provedli starosta města Kralovic pan Ing.Rudolf Salfický a starosta sboru dobrovolných hasičů Kralovice Jiří Sklenář. Od tohoto dne zdobí naši hasičskou zbrojnici a drží ochrannou ruku nad našimi hasiči.

Legenda o svatém Floriánovi

Svatý Florián, jehož jméno je z latinského slova „florianus“ a v překladu znamená „kvetoucí, rozkošný“, patří mezi nejpopulárnější české světce. Svatý Florián se narodil někdy v polovině 3. století našeho letopočtu někde na území dnešního Rakouska. Nejdříve působil jako plukovník římského vojska v Cetii (dnešní rakouská obec Zeiselmauer), poté jako správce římské provincie Noricum se sídlem v městě Lauriacum, které stálo poblíž dnešního města Enns. >Za vlády císaře Diokleciána a jeho spoluvladaře Maximiána jako horlivý křesťan tajně pomáhal pronásledovaným křesťanům. V roce 304 našeho letopočtu bylo odhalena jeho křesťanská víra a byl sesazen z funkce správce římské provincie. Vyšetřoval ho soudce Aquilinus, který ho podle legendy dal třikrát zbít provazy a meči a Florián se odmítnul vzdát křesťanské víry. Svatý Florián byl v roce 304 našeho letopočtu s mlýnským kolem připevněným na krku svržen z mostu do řeky Enže. Byl pohřben paní Valérií v Linci, avšak později byly jeho ostatky převezeny na místo, kde nad jeho hrobem byl v 6. století postaven klášter sv. Floriána. První písemná zmínka o tomto klášteru pochází z roku 819. Jeho ostatky zde ale nezůstaly na dlouho, neboť byly převezeny dvěma jáhny (jáhen – duchovní, který přijal nižší svěcení) do Říma. V roce 1183 požádal polský kníže Kazimír II. Spravedlivý (1177 – 1194) spolu s krakovským biskupem Gedeonem papeže Lucia III. (1181 – 1185), aby jim vydal ostatky svatého Floriána jako záštitu proti Rusům. Papež jejich žádosti vyhověl, a tak byly Floriánovy ostatky uloženy v nově vystavěném chrámě v Krakově a svatý Florián byl přijat za patrona Polska. Svatý Florián bývá nejčastěji zobrazován jako římský voják s přilbou, mečem a korouhví vylévající z vědra vodu na hořící dům a někdy i na hořící chrám. Jeho památka je oslavována 4. května, stal se patronem všech hasičů, kominíků a zedníků. Je patronem proti požárům a vodě, a proto představoval v dřívějších dobách běžný námět pro výklenkové plastiky venkovských usedlostí, které měly ochraňovat dům. Dokonce o jeho svátek bylo zakázáno rozdělávat oheň a nosit vodu, aby se v usedlosti nestalo neštěstí. Floriánovo „hasičství“ je však třeba chápat v původním slova smyslu jako hašení požáru lidské zloby a nenávisti. Svatý má proto v rukou nádobu vody života, která má hasit vyprahlost a zlo. Všechny ostatní výklady jeho „hasičství“ jsou výsledkem pozdních legend.

Atributy svatého Floriana :

Brnění, díže, dům, hrnec, kámen, kámen mlýnský, korouhev, koruna, kříž, meč, oheň, plamen, požár, praporec na kopí, řeka, škopek, vědro, voda, vojáci.

Legenda o svatém Floriánovi - Bavorsko

Ach svatý Floriáne
uchraň náš dům
zapal místo něj jiný!

Dnes hoří, svatý Floriáne, už
kam se jen podíváš
Ty ale jako správný muž
nás neštěstí uhlídáš!

 

Modlitba Svatého Floriána

O Bože!

který nás slavností Tvého sv. mučedníka Floriána obveseluješ,

propůjč milostivě, abychom my,

kteří jeho slavné vítězství na zemi velebíme,

k radostné společnosti jeho v nebi připuštěni byli skrze Ježíše Krista,

Pána našeho.

 

 

Další články o sv.Florianovi : http://www.pozary.cz/clanek/991-sanctus-florianus-svaty-florian/


 
 
 
 
Fotka byla pořízena dne 12.12.2011 17:02 pomocí OLYMPUS CORPORATION C460ZdelSol. Fotka byla pořízena dne 12.12.2011 17:02 pomocí OLYMPUS CORPORATION C460ZdelSol.
Fotka byla pořízena dne 12.12.2011 17:03 pomocí OLYMPUS CORPORATION C460ZdelSol. Fotka byla pořízena dne 12.12.2011 17:03 pomocí OLYMPUS CORPORATION C460ZdelSol.
Fotka byla pořízena dne 12.12.2011 17:05 pomocí OLYMPUS CORPORATION C460ZdelSol. Fotka byla pořízena dne 12.12.2011 17:05 pomocí OLYMPUS CORPORATION C460ZdelSol.
Fotka byla pořízena dne 12.12.2011 17:06 pomocí OLYMPUS CORPORATION C460ZdelSol. Fotka byla pořízena dne 12.12.2011 17:06 pomocí OLYMPUS CORPORATION C460ZdelSol.
Fotka byla pořízena dne 23.6.2012 08:28 pomocí OLYMPUS CORPORATION C460ZdelSol. Fotka byla pořízena dne 23.6.2012 08:28 pomocí OLYMPUS CORPORATION C460ZdelSol.
Fotka byla pořízena dne 23.6.2012 08:27 pomocí OLYMPUS CORPORATION C460ZdelSol. Fotka byla pořízena dne 23.6.2012 08:27 pomocí OLYMPUS CORPORATION C460ZdelSol.
Fotka byla pořízena dne 23.6.2012 08:43 pomocí OLYMPUS CORPORATION C460ZdelSol. Fotka byla pořízena dne 23.6.2012 08:43 pomocí OLYMPUS CORPORATION C460ZdelSol.
 

Evidence pálení

Po kliknutí na odkaz budete přesměrováni na stránky paleni.izscr.cz, kde můžete jednoduše v mapě vybrat přesné místo Vámi nahlašovaného pálení. Informace o Vámi zadaném pálení budou automaticky přenášeny na operační středisko HZS Plzeňského kraje.

V případě, že nemáte možnost zadat pálení tímto způsobem, můžete jako náhradní způsob volat telefonní číslo 950 310 130.

hasicikralovice.cz

Kontaktujte nás

Žatecká 503, 331 41 Kralovice

hasicikralovice@hasicikralovice.cz

Sdílejte s námi

        instagram