JPO města Kralovice

Jednotka hasičů města Kralovice, jejíž zřizovatelem je město Kralovice, je zařazena na základě Zákona o PO 133/1985 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) do kategorie JPO II/1 pro výjezdy k mimořádným událostem i mimo katastr svého zřizovatele a je součástí integrovaného záchranného systému Plzeňského kraje. Dále je jednotka zařazena do systému záchranných prací předurčených jednotek PO při dopravních nehodách na silnicích Plzeňského a částečně Středočeského kraje s předurčeností typu "C" (předurčena pro zásahy na vybraných úsecích čtyřpruhových silnic pro motorová vozidla, hlavních dálkových silnic s mezinárodním značením, na hlavních a vedleších silnicích) a v rámci krajských předurčeností pro "U" - uzavřené prostory, "P" - pila a pro "first responder" - akutní první pomoc (pro případ, že není k dispozici posádka ZZS).

Stálou pohotovost zajišťuje 17 členů jednotky dělených do družstev o zmenšeném početním stavů 1+3 ve 12 hodinové nepřetržité pohotovosti (7 - 19 | 19 - 7 hodin) s výjezdem do 5 minut od vyhlášení poplachu. Těmto členům náleží finanční odměna podle pokynu GŘ Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka vnitra č. 54 ze dne 11.12.2003 (stanovení zásad pro výkon služby a způsob odměňování členů jednotek sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí kategorie JPO II).

Vyhlašování poplachu probíhá pomocí systému AMDS (Atomated Message Delivery System), který rozešle v jeden okamžik hlasovou zprávu na mobilní telefony. Dále pomocí modulu KANGA+, který zajišťuje tisk příkazu k výjezdu s podrobnějšími informacemi a seznamem techniky, která má být nasazena a rozesílání SMS zpráv na mobilní telefony. Dále velitelům příjde SMS zpráva z krajského operačního a informačního střediska se stručným popisem události. Od června 2012 je ve výjezdové garáži instalován FIREPORT, na kterém se při vyhlášení poplachu zobrazí informace o dané události, adresa atd.. a technika, která od nás vyjíždí. Předem definované informace (typ, podtyp události, obec, čast obce, ulice, prvotní popis události a povolaná technika) se po zaznění tónu (fanfáry) výjezdu začnou automaticky číst. Na základě GPS souřadnic zadaných u události se na monitoru zobrazí místo události a barevně vyznačí nejlepší trasa jízdy. FIREPORT se dále stará o zasílání SMS zpráv na mobilní telefony členů jednotky a o ovládání technologií např. světla apod. CAS 24 MAN je vybavena tabletem s programem Rescue navigátor, který zajišťuje komunikaci vozidla s KOPIS a při vyhlášení poplachu se automaticky nastaví do režimu výjezdu a po potvrzení začne navigovat na místo MU. Tablet je vybaven elektronickým příkazem k výjezdu, možností odesílání kódu typické činosti, komunikačním oknem pro možnost textové komunikace s KOPIS a vozidly určenými ke stejné události včetně sledování polohy těchto vozidel a dalšími podpůrnými prvky pro VZ (např.: regist nebezpečných látek, sledování vozidla atd...). Do budoucna bude přes tablet možné ovládat i technologie (vrata, světla, vjezdová brána apod...)

Členové výjezdové jednotky absolvují pravidelné lékařské prohlídky. Prokazují odbornou způsobilost k výkonu své funkce. Jsou oprávněni k práci v dýchací technice, pro práci s motorovou pilou a každý rok pravidelně absolvují školení pro práci s hydraulickým vyprošťovacím zařízením. Strojníci musí být držiteli řidičského opravnění minimálně skupiny C a absolvují pravidelné povinné kondiční jízdy.


Stupně požárního poplachu

I. stupeň (malý případ)
 • zásahu se zúčastní maximálně čtyři JPO (z toho je vždy jedna JPO místní a další tři podle poplachového plánu)
 • pokud nelze zjistit nebo zabezpečit skutečný výjezd jednotek, přidává se k již zmíněným JPO též JPO I
 • jedná se o události, kdy jsou ohrožený jednotlivé části budov, jednotlivé prostředky osobní nebo nákladní dopravy, přírodní plochy do cca 500 m2 a jednotlivé osoby
 • při tomto stupni zásahu se zpravidla nezřizuje štáb VZ
II. stupeň (střední případ)
 • zásahu se zúčastní JPO povolané v I. stupni a další jednotky PO kategorií JPO I., JPO II. a JPO III. v celkovém počtu do 10 jednotek PO
 • při požárech lesních masivů se povolávají též JPO V nebo JPO nezařazené a letecká hasičská služba
 • jedná se o události, kdy jsou ohroženy jednotlivé budovy, jednotlivé prostředky hromadné dopravy osob, požáry na ploše do cca 10 000 m2 a o záchranu desítek osob
 • zásah je zpravidla řízen štábem VZ nebo se ustaví pomocník VZ
 • v rámci IZS se jedná o zásahy, které vyžadují koordinaci součinnosti více složek (toto zabezpečuje VZ, který má k dispozici řídícího důstojníka – pokud nepřevzal velení, a operačního důstojníka na OPIS HZS)
III. stupeň (velký případ)
 • zásahu se zúčastní JPO povolané ve II. stupni a další jednotky kategorií JPO I., JPO II. a JPO III. v celkovém počtu do 15 JPO
 • povolány mohou být i JPO s územní působností ze sousedních okresů
 • jedná se o události, kdy je ohrožené několik budov, železničních souprav, letadel, hromadné havárie v silniční dopravě, plošné požáry do 1 km2, povodí řek, produktovody, záchrana stovek osob
 • zásah je řízen štábem VZ nebo se aktivuje stálý štáb zásahu
 • operační řízení a součinnost složek zabezpečuje místně příslušný HZS prostřednictvím VZ a OPIS
IV. stupeň (zvláštní stupeň – katastrofa)
 • zásahu se zúčastní JPO povolané ve III. stupni a další JPO kategorií JPO I., JPO II. a JPO III. kraje, sousedních krajů, popřípadě vybrané síly a prostředky HZS ČR – v počtu vyšším jak 16 JPO
 • jedná se o události, kdy jsou ohroženy celé urbanistické celky, plochy území nad 1 km2 nebo tisíce osob
 • řízení zásahu je prováděno se stálým štábem VZ
 • v rámci IZS zabezpečuje součinnost složek VZ, hejtman nebo další pověření funkcionáři prostřednictvím OPIS a dispečinky složek IZS
 • v místě zásahu je řízení svěřeno VZ do doby jiného rozhodnutí služebních funkcionářů
 • je-li místo události rozsáhlé, složité nebo nepřehledné, je možno jej rozdělit do úseků a sektorů a stanovit velitele úseků nebo sektorů

Působnost jednotky

1. st. poplachu Pořadí jednotky 2. st. poplachu Pořadí jednotky 3. st. poplachu Pořadí jednotky
Bílov 1 Nebřeziny 1 Bujesily 4
Bohy 2 Dražeň 5 Dobříč 4
Rakolusky 2 Koryta 2  Lhotka u Radnic 5
Brodeslavy 2 Vladměřice 5 Krakovec (SČK) 3
Černíkovice 2 Rabštejn nad Střelou 5 Zavidov (SČK) 3
Dolní Hradiště 3 Česká Doubravice 3  
Hlince 3 Radějov 6
Čívice 4 Černá Hať 1
Chříč 3 Holovousy 1
Lhota 3 Stražiště 1
Kočín 3 Pastuchovice 2
Kopidlo 3 Pláně 3
Borek 2 Lomnička 4
Břízsko 2 Rybnice 2
Kozojedy 2 Bálková 5
Lednice 1 Kračín 5
Robčice 2 Tis u Blatna 3
Buček 1 Ostrovec 3
Dřevec 1 Velečín 3
Hedčany 1 Nový Dvůr 3
Hodyně 1 Odlezly 2
Kožlany 1 Přehořov 2
Bukovina 1 Liblín 1
Hradecko 1 Korýtka 1
Kralovice 1 Vrážné 1
Mariánský Týnec 1 Krty (SČK) 3
Řemešín 1 Bedlno (SČK) 3
Trojany 1 Bělbožice (SČK) 3
Mladotice 4 Chockov (SČK) 3
Chrašťovice 4 Chotěšov (SČK) 3
Ondřejov 3 Milíčov (SČK) 3
Babina 3 Šípy (SČK) 4
Horní Hradiště 3 Drahouš (SČK) 1
Plasy 4 Václavy (SČK) 1
Žebnice 3  Hůrky (SČK) 2
Potvorov 2 Kosobody (SČK) 1
Sedlec 1 Křekovice (SČK) 1
Slatina 3 Kůzová (SČK) 1
Studená 3 Nová Ves (SČK) 1
Křečov 3 Smrk (SČK) 1
Štichovice 3 Soseň (SČK) 1
Všehrdy 1 Tlesky (SČK) 1
Hadačka 1 Zdeslav (SČK) 1
Výrov 1 Velká Chmelišná (SČK) 2
Vysoká Libyně 1

                        
Hluboká 3
Kalec 3
Žihle 3
Strachovice (SČK) 1
Žďár (SČK) 2
Otěvěky (SČK) 2
Podbořánky (SČK) 2
Břežany (SČK) 3
Čistá (SČK) 3
Lhota (SČK) 3
Jesenice (SČK) 4
Všesulov (SČK) 4

Evidence pálení

Po kliknutí na odkaz budete přesměrováni na stránky paleni.izscr.cz, kde můžete jednoduše v mapě vybrat přesné místo Vámi nahlašovaného pálení. Informace o Vámi zadaném pálení budou automaticky přenášeny na operační středisko HZS Plzeňského kraje.

V případě, že nemáte možnost zadat pálení tímto způsobem, můžete jako náhradní způsob volat telefonní číslo 950 310 130.

hasicikralovice.cz

Kontaktujte nás

Žatecká 503, 331 41 Kralovice

hasicikralovice@hasicikralovice.cz

Sdílejte s námi

        instagram